Historie klubu

  Náš oddíl je plně amatérský.Každý z nás je plně vytížen svým zaměstnáním a kuželky hraje pro zábavu a pohyb.Snažíme se o chod klubu jak nejlépe umíme.Oddíl vznikl 14.září 1963.Byla zde nejlepší kuželna v okrese,která byla vystavěna v dřívější "Akci Z".Jak šel čas začala se kuželna místo modernizace pomalu dostávat do stádia historického muzea.Obrat nastal až roce 2007 došlo k dohodě mezi TJ a firmou J A R Digital Vracov a následně v červenci k výměně zastaralých stavěčů za nové moderní.

 Na podzim roku 2016 byla provedena zatím poslední rekonstrukce drah.Došlo ke kompletní výměně drah za moderní deskové.Nadále se snažíme modernizovat prostředí a neustále něco vylepšovat.